Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

biologia

Skokan hnedý

 

Skokan hnedý je u nás najrozšírenejšou žabou . Dorastá dĺžky 50 až 100 mm. Na rozdiel od podobných druhov skokanov ostropyského a štíhleho má širší a tupší pysk, oči viac od seba cez oči mu prechádza tmavý až čierny pás a bubienok v ňom viac vzdialený od oka ako skokak štíhly. Koža býva hladká . Má veľmi variabilné sfarbenie a dá sa doslova povedať že sa nenájdu dva rovnako sfarbené jedince , chrbát mávajú často sfarbené na svetlohnedo , cez hrdzavú až po čiernohnedo. Kresba býva nepatrná alebo naopak až výrazne tmavá. Skokan hnedý sa nachádza temer celoplošne na našom území vrátane vyšších polôh až do 2000 m n.m. Geograficky obýva plochu od Britských ostrovov až po Ural , severne až po polárny hruh. Dalo by sa povedať že ide o lesného skokana, obľubujúceho vlhké miesta, až na čas rozmnožovania sa zdržujúceho na súši. Párenie prebieha hneď po roztopení snehu, kedy ich môžeme vidieť migrovať k nádržiam a vodným tokom vo veľkom množstve. Do 2500 vajíčok znášajú samice v zhlukoch do vody, kde sa prichytia na rastliny. Podľa teplotných podmienok žubrienky metamorfujú od šiestich týždňov až po štyri mesiace v najchladnejšom prostredí. Základom potravy sú bezstavovce - chrobáky, pavúky, mravce. Z hľadiska nutnosti ochrany je na tom relatívne najlepšie zo všetkých obojživelníkov a je preto zaradený v najnižšom stupni – teda chránený živočích. Nič to však nemení na nutnej pozornosti vodičov na cestách popri vodných nádržiach a pomalších tokoch ,hlavne v období marec - apríl, kedy húfne migruje za splnením si svojej povinnosti , udržať rod.

   

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist